วารสารชมรม ธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
26 สิงหาคม 2558 BY นงนุช เนตรสว่าง
เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558

กดลิ้งเพื่อชม NewsLetter ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2558 ตามลิ้งค์นี้เลยนะคะ

https://issuu.com/aunalwaysbetter/docs/newsletter_resize/1?e=0