ภาพกิจกรรมมอบสิ่งของให้น้องๆตาบอดและพิการซ้ำซ้อน
21 มกราคม 2557 BY นงนุช เนตรสว่าง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อมอบรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด ภาคเหนือ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่