ภาพกิจกรรมงานหล่อเทียน ประจำปี 2557
22 กรกฎาคม 2557 BY ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฯ
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นที่วัด ป่าพร้าวใน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่