ผ้ายางกับการพิมพ์ออฟเซ็ท
17 มีนาคม 2555 BY ผ้ายางกับการพิมพ์ออฟเซ็ท
1.บทนำ 2.ลักษณะของผิวหน้า 3.ชั้นฟองอากาศ 4.โครงสร้างจำนวนชั้นของผ้ายาง

พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

 

ผ้ายางกับการพิมพ์ออฟเซ็ท  

1.บทนำ
2.ลักษณะของผิวหน้า
3.ชั้นฟองอากาศ
4.โครงสร้างจำนวนชั้นของผ้ายาง