กิจกรรม PACK PRINT INTERNATIONAL 2019

18-21 กย.62 กิจการละ 2 ท่าน เจ้าของ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ท่านละ 1,000.-บาท เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน จำนวนจำกัด 40 ท่าน รายละเอียดติดต่อ 089-6358180 , 086-9113274 , 082-1956656 ผู้ชำระเงินทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ในการเดินทางร่วมกิจกรรมก่อน ขอลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กันยายน 2562รายละเอียดเครื่องจักรทันสมัยล่าสุด https://www.pack-print.de/product-highlights.html
  27 กันยายน 2562 By PR 749  0  
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางสมาคม

สมาชิกสมาคม ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงส่งข้อเสนอแนะต่างๆ มายังช่องทางดังนี้
  12 กันยายน 2562 By นงนุช เนตรสว่าง 2137  0  
กิจกรรมหล่อเทียนถวายพรรษา ปี 2558

ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสำเภา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  18 กรกฎาคม 2558 By นงนุช เนตรสว่าง 2048  0  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ของชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้านาง รร.ดิเอ็มเพรส
  19 มิถุนายน 2558 By ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ 2081  0  
เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา

สมาชิกชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ เลขสมาชิก NP001 - NP125 ตามรายชื่อสมาชิกอัพเดทปี 2558 ที่อยู่ในเกณฑ์การขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ที่แนบ
  5 มิถุนายน 2558 By ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ 1537  0  
ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2558

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2558 พร้อมเลือกตั้งประธานชมรม ปีบริหาร 2558-2560 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
  5 มิถุนายน 2558 By นงนุช เนตรสว่าง 1853  0  
งานสระเกล้าดำหัว ครอบครัวสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2558

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงาน "สระเกล้าดำหัว ปี 2558" ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ในบรรยากาศและซุ้มอาหารสไตล์ล้านนา
  6 เมษายน 2558 By นงนุช (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 1704  0  
โครงการปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี

ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมปลูกป่า "สิ่งพิมพ์ร่วมใจ ปลูกไม้ผลกินได้ ถวายองค์ราชินี
  22 กรกฎาคม 2557 By ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฯ 2604  0  
ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557?

เรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่าพร้าวใน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  8 กรกฎาคม 2557 By ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฯ 1285  0  
ขอเชิญร่วมงานราตรีสิ่งพิมพ์ "สบายๆ สไตล์สิ่งพิมพ์"

ขอเชิญร่วมงานราตรีสิ่งพิมพ์ "สบายๆ สไตล์สิ่งพิมพ์" ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับวงดนตรีและรำวงย้อนยุคสุดมัน ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหาร บัตรราคา 350 บาท
  30 มิถุนายน 2557 By ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฯ 1565  0