แถบสีกับการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์
17 มีนาคม 2555 BY แถบสีกับการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์
แถบสีสับการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์ พื้นตาย การปล่อยหมึกหนาบาง เม็ดสกรีน การบวมของเม็ดสกรีน พิมพ์สีทับกัน การยอมให้สีอื่นทับได้ เป้าวงกลม ดูการลากของเม็ดสกรีน/เม็ดซ้อน พิมพ์สามสี ความสมดุลย์ของการพิมพ์ ช่องว่าง พื้นขาว ใช้กับเครื่องวัดความเข้มของสี

พุธ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

แถบสีกับการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์  

แถบสีสับการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์ พื้นตาย การปล่อยหมึกหนาบาง
เม็ดสกรีน การบวมของเม็ดสกรีน
พิมพ์สีทับกัน การยอมให้สีอื่นทับได้
เป้าวงกลม ดูการลากของเม็ดสกรีน/เม็ดซ้อน
พิมพ์สามสี ความสมดุลย์ของการพิมพ์
ช่องว่าง พื้นขาว ใช้กับเครื่องวัดความเข้มของสี