คณะกรรมการร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2554
10 พฤษภาคม 2555 BY ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2554
ที่วัดยางกวง แถวกาดก้อมประตูเชียงใหม่

จันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554